NewsOTG » Asia » Sri Lanka’s economy shrank by record 7.8% last year